Psychosynthesecoaching is je eigen weg vinden met wat voor jou belangrijk is!

in verbinding met wie je in wezen bent

Voel je je wel eens afgewezen?

Vind je het moeilijk te zeggen wat je eigenlijk zelf zou willen?

Hoe trouw ben je aan jezelf?

Doe je vaak wat een ander zegt in plaats van wat je hart je ingeeft en word je vervolgens boos op jezelf of op die ander?

Denk je dat je een burn-out hebt?

Hoe serieus neem je wat voor jou belangrijk is?

Psychosynthese coaching

“Het is mijn missie jou bij te staan in je zoektocht naar wat echt belangrijk is voor jou, zodat jij je eigen weg kunt gaan in het leven. Hierdoor ga je innerlijke vrijheid ervaren in wie je bent en in wat je doet.”

Waarom kiezen voor mij als psychosynthesecoach?

Door mijn eigen zoektocht ben ik gaan zien en ervaren wat niet werkt en vooral wat wél werkt. Zo werd het steeds helderder wat de kern van veel problemen is; het contact met jezelf kwijt zijn en daarmee je zelfvertrouwen.

Telkens ging ik dieper op zoek naar die kern en steeds kwam ik dichterbij. Inmiddels ben ik Bachelor opgeleid in Psychosynthese. Een beproefde methode waar ik heb geleerd hoe ik jou kan bijstaan. Ik pas die methode nu al enkele jaren toe in mijn praktijk. Je komt weer in verbinding met wie je in wezen bent, waardoor je jouw weg kunt gaan.

Als je door mij begeleid wordt volgen we een plan dat we samen maken, met een duidelijke structuur. Alle omwegen die niet nodig zijn, nemen we dan ook niet. We gaan daarbij uit van jouw talenten en mogelijkheden.

Truus Mesenig  voor psychosynthese coaching

Psychosynthesecoaching: zodat je weer meester wordt over je eigen leven!

r

Zelf kiezen

Zelf bepalen waarvoor en waarover je je druk wilt maken

r

Trouw zijn aan jezelf

Je eigen weg ontdekken en je op jouw weg laten leiden door wat voor jou belangrijk is

r

Je zelf serieus nemen

Vertrouwen op jezelf en ervan genieten dat je leeft zoals jij dat wilt

Wil jij weer meester worden over je eigen leven?

Het  coachingstraject ziet er als volgt uit:

 

Kennismaken. Tijdens dit gesprek onderzoeken we of je met mij de juiste weg inslaat. De kosten van dit gesprek bedragen € 40,–. Als we een traject afspreken is dit gesprek gratis. 

Onderzoeken. We ontdekken waar je in je leven tegenaan loopt en wat eventueel het verband is.  

Herkennen. We gaan op zoek naar patronen en overtuigingen  en wat dat in de relatie met anderen met jou doet. Je gaat kennismaken met de (onbewuste) rollen die je in je dagelijkse leven speelt. Voorbeelden daarvan zijn: de verzorger, de perfectionist, de criticus. Doordat de rollen bewuster worden kun je ze gaan inzetten. Want onder deze rollen schuilt jouw potentie. 

Accepteren. Tijdens deze fase gaan we dieper in op de gevoelens die het spelen van de verschillende rollen bij je oproepen. Door deze gevoelens voetje voor voetje te accepteren leer je steeds meer te zijn wie je in wezen bent. 

Verbinden. Vervolgens ga je je steeds meer verbinden met je eigen kracht, met je eigen weg. 

Integreren. Gedurende deze laatste stap ontdek je dat je anders kijkt. Naar jezelf en naar anderen. Je ervaart een vrijheid in je doen en laten en dat geeft ontspanning. Je bent aanbeland op je eigen weg.

Hieronder vind je verschillende mogelijkheden.  

De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven en organisaties.

   

Wil jij weer je eigen weg gaan en kiezen voor wat voor jou belangrijk is?

Laten we samen onderzoeken hoe ik jou daarbij kan begeleiden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een psychosynthesecoach en een psycholoog?

Een psychosynthesecoach kijkt naar datgene dat iemand bijzonder maakt. Terwijl een psycholoog juist kijkt naar dat wat iemand gemiddeld maakt.

Ik kijk met jou naar wie je eigenlijk wilt zijn. Een psycholoog kijkt naar wat jou gemaakt heeft tot wie je bent en hoe je daar dan vervolgens mee om kunt gaan.

Worden de kosten vergoed?

De kosten worden niet door de ziektekosten verzekering vergoed. Je bent toch ook niet ziek. Ga eens bij je zelf na wat het je zou opleveren als je weer aan je eigen verwachtingen gaat voldoen; als je weer weet wie je wilt zijn en dat ook kunt gaan leven; als je vrijheid ervaart bij de keuzes die je maakt.

De kosten van het traject kunnen wel in mindering worden gebracht bij je belastingaangifte. Meer informatie hierover vind je op de site van de belastingdienst.

Wat is psychosynthese eigenlijk?

Psychosynthese is een methode die de innerlijke vermogens van de mens activeert. Tegelijkertijd worden de krachten geactiveerd om die innerlijke vermogens te verwezenlijken.

Hoe wordt met mijn gegevens omgegaan?

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ik deel geen gegevens met zorgverzekeringen, werkgevers of andere instanties. Ik neem deel aan supervisie waarin geanonimiseerde casussen worden besproken.

Aanbevelingen

Met Truus ben ik op zoek gegaan naar wie ik eigenlijk wil zijn. Aan de hand van het plan wat we samen opstelden kwamen we er stap voor stap steeds dichterbij. Eerst dacht ik dat psychosynthese niets voor mij zou zijn. Te moeilijk dacht ik. Niets bleek minder waar. Na een intensief traject kan ik meer kiezen voor wat voor mij belangrijk is en past bij wie ik wil zijn i.p.v. wie anderen vinden dat ik moet zijn. 

Koos, 59 jaar

Ik stond op een punt in mijn leven dat ik dacht wat ga ik nu doen? Ik wist het niet. Iedereen in mijn omgeving wilde wat anders van mij. Wat wil ik nu eigenlijk zelf? Om daar achter te komen heb ik gesprekken met Truus gevoerd. Zij heeft mij een spiegel voorgehouden en geconfronteerd met mijn eigen doen en laten. Ik ben gaan zien wat het gezin waar ik uit kom voor invloed heeft en kan daar nu anders naar kijken. Positiever. Een van de dingen die indruk op mij maakte was de uitspraak: Doe niet aleen de dingen die je wilt maar wil de dingen die je doet. Dat bleek niet zo makkelijk te zijn. Het heeft er wel toe geleid dat ik een nieuw stap in mijn leven heb kunnen zetten waardoor ik me vrijer en happier voel.

 

Lotte, 28 jaar

Wil jij de eerste stap zetten op weg naar verbinding met wie jij in wezen bent?

Contact met me opnemen is die eerste stap!