Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Truus Mesenig Psychosynthesecoach en haar cliënt en/of opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Truus Mesenig Psychosynthesecoach geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Truus Mesenig Psychosynthesecoach, KvK 53438523
Opdrachtnemer: Truus Mesenig, eigenaresse van Truus Mesenig Psychosynthesecoach, gediplomeerd BA Psychosyntheticus.
Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Truus Mesenig inroepen en/of van de website Truus Mesenig gebruikmaken;

Aansprakelijkheid
Truus Mesenig Psychosynthesecoach streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is 
 Truus Mesenig Psychosynthesecoach nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen, die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Truus Mesenig Psychosynthesecoach. Verantwoordelijkheid: opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Truus Mesenig Psychosynthesecoach gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy
Truus Mesenig Psychosynthesecoach verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Truus Mesenig Psychosynthesecoach daartoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Truus Mesenig Psychosynthesecoach vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht.

De gegevens kunnen door Truus Mesenig Psychosynthesecoach worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Truus Mesenig Psychosynthesecoach. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar contact@truusmesenig.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

Annulering afspraken: bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Truus Mesenig Psychosynthesecoach behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor Truus Mesenig Psychosynthesecoach haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen vooraf voldaan te worden via een automatische bankafschrijving. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig van het gehele bedrag voor aanvang van het traject. Of in maandelijkse termijnen die volgens afspraak automatisch afgeschreven worden.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: contact@truusmesenig.nl

Wijzigingen
Truus Mesenig Psychosynthesecoach behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.