Werkwijze

Nadat je contact met mij hebt opgenomen maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. Het doel van dit gesprek is te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen. Daarna zal ik samen met jou vaststellen wat het doel is dat je voor je ziet. Van daaruit zal ik:

  • beoordelen of de psychosynthese methode behulpzaam kan zijn of dat een ander type dienstverlening meer voor de hand ligt;
  • aan de hand van jouw verhaal vaststellen welke vraagstukken zich voordoen en deze systematisch en inzichtelijk ordenen;
  • aan de hand van deze ordening een plan maken waarin mogelijkheden worden opgenomen die tot bewustwording, oplossing en/of omvorming van jouw situatie kunnen leiden;
  • vervolgens dit plan met jou bespreken, waarna we samen aan de slag gaan;
  • na uitvoering ervan met jou de effecten evalueren en aanbevelingen formuleren.

En natuurlijk kun je verwachten dat ik kijk hoe de methode en technieken van psychosynthese dienstbaar kunnen zijn aan jouw ontwikkeling. Jij staat hierbij centraal.

Een sessie duurt ongeveer een uur.