Psychosynthese

“Psychosynthese is voor hen die weigeren slaaf te blijven van hun eigen innerlijke hersenschimmen of van uiterlijke invloeden en die vastbesloten zijn meester te worden over hun eigen leven.”


Roberto Assagioli

Er zijn van die momenten dat je bevangen wordt door een onbestemd gevoel van onbehagen over wat er gaande is in je leven. Je kunt hiervoor geen aanwijsbare reden vinden. Op het eerste gezicht heb je alles juist ‘op de rails’. Toch vraag je je ineens af  “Is dit nu alles wat er is en blijft dit ook zo, word ik nu alleen nog maar ouder, heeft mijn bestaan enige zin?” Er lijkt een spanning te ontstaan tussen je vertrouwde opvattingen en een diep verlangen naar verandering en vernieuwing. Je wordt nieuwsgierig naar aspecten van het bestaan waaraan je al lang niet meer bent toegekomen. Je surft op het internet via trefwoorden die je eigenlijk nooit zo bezig hielden of je in ieder geval heel lang geleden voor het laatst bezig hielden. Je oog valt op tijdschriften, boeken en films waar je interesse eigenlijk nooit zo naar uitging. Geleidelijk aan merk je dat je zoekt naar de zin en betekenis van jouw leven en bestaan.

Je zoekt naar mogelijkheden om niet alleen andere dingen te zien, maar de dingen ook anders te zien.

Psychosynthese brengt je hoofd en je hart in een samenhang, die nieuwe en wezenlijke keuzes mogelijk maakt.

Psychosynthese is een veelomvattende benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van menselijk potentieel te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële en spirituele aard en deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid en bevordert de kwaliteit van menselijke relaties.

Psychosynthese maakt gebruik van een veelheid aan technieken en modellen. Deze technieken en modellen kunnen ons helpen om te bereiken wat we willen en wat we daarbij vermijden niet uit het oog te verliezen. Psychosynthese houdt hierbij rekening met de wederzijdse invloed die bestaat tussen een individu en de netwerken of groepen waartoe hij of zij behoort. Om die reden richt psychosynthese zich dan ook niet alleen op het individu.

Meer weten over psychosynthese? Ga naar de site van het instituut voor psychosynthese.