Over Truus

Truus Mesenig

Meer dan 15 jaar geleden werd ik getroffen door een levensbedreigende ziekte. Mede door deze ervaring ben ik op zoek gegaan naar bewustwording over wie ik in wezen ben en daarmee naar de zin van mijn leven. En die zoektocht duurt voort. Ik heb de studie psychosynthese gevolgd en ben daardoor geholpen en gesteund in mijn zoektocht. De omgang met innerlijke en uiterlijke autoriteit, met dienstbaarheid, met betekenis geven aan, met zingeving, hebben sindsdien mijn aandacht. En mijn aandacht gaat ook naar, een zo op het oog vreemde eend in de bijt, de omgang met geld. Ook je omgang met geld kan een bijdrage leveren aan bewustwording. Het, mijn en ook jouw leven gaat naar mijn mening over dat laatste, over bewustwording.

In 2005 ben ik vanuit Vézelay gelopen naar Santiago de Compostela. Deze voettocht van circa 2000 km heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ik heb op die tocht ontdekt hoe om te gaan met het onverwachte, met het bereiken van een doel, met het nemen van de volgende stap, met het integreren van ervaringen van diepte.

Gedurende mijn zoektocht heb ik ontdekt dat het lijden dat ons overkomt daarbij zo nodig is. In de donkerte, in de diepte, in het niet weten, ontdekken we het licht, ons licht.

Mijn expertise ligt bij vraagstukken over

  • de spanning tussen handhaven en verwezenlijken
  • de rol van geld
  • de verhouding tussen doel en middel
  • het volgen van je eigen weg
  • autonomie en dienstbaarheid
  • innerlijke en uiterlijke autoriteit
  • meebewegen en onderscheiden
  • individu en gemeenschap.
  • bezitten en delen

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met me op.